Personuppgifter

PERSONUPPGIFTER I KONTAKTFORMULÄR

Vi lagrar uppgifter i de fält som kontaktformuläret innehåller.  Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet; att ta kontakt, upprätta och/eller bibehålla en affärsrelation.

BILDER

Ibland publicerar vi bilder på personer på vår hemsida eller på Facebook. Vi inhämtar samtycke innan vi gör det och du kan alltid kontakta oss för att få dina personuppgifter raderade.

COOKIES

En cookie är en liten datafil som sparas på din enhet när du besöker vår hemsida. En del cookies raderas så fort du lämnar hemsidan medan andra finns kvar några veckor.

Via din webbläsare kan du både radera cookies samt stänga av möjligheten för hemsidan att lagra cookies på din enhet. Om du stänger av cookies finns det saker på hemsidan som kanske inte fungerar som de ska.

FRÅGOR OM PERSONUPPGIFTER

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Meraleva

Att: Susanna Utbult

Sockenvägen 1

475 31 Öckerö, Sverige

Tel. 070-450 57 14

Meraleva Barncancerförening